China
Time Zones

Shanghai06:43 2024-05-21
Beijing06:43 2024-05-21
Shenzhen06:43 2024-05-21
Guangzhou06:43 2024-05-21
Chengdu06:43 2024-05-21
Tianjin06:43 2024-05-21
Wuhan06:43 2024-05-21
Dongguan06:43 2024-05-21
Xi’an06:43 2024-05-21
Hangzhou06:43 2024-05-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date