China
Time Zones

Shanghai15:54 2023-02-08
Beijing15:54 2023-02-08
Shenzhen15:54 2023-02-08
Guangzhou15:54 2023-02-08
Chengdu15:54 2023-02-08
Tianjin15:54 2023-02-08
Wuhan15:54 2023-02-08
Dongguan15:54 2023-02-08
Xi’an15:54 2023-02-08
Hangzhou15:54 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date