China
Time Zones

Shanghai11:54 2024-03-02
Beijing11:54 2024-03-02
Shenzhen11:54 2024-03-02
Guangzhou11:54 2024-03-02
Chengdu11:54 2024-03-02
Tianjin11:54 2024-03-02
Wuhan11:54 2024-03-02
Dongguan11:54 2024-03-02
Xi’an11:54 2024-03-02
Hangzhou11:54 2024-03-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date