China
Time Zones

Shanghai09:21 2022-05-20
Beijing09:21 2022-05-20
Shenzhen09:21 2022-05-20
Guangzhou09:21 2022-05-20
Chengdu09:21 2022-05-20
Tianjin09:21 2022-05-20
Wuhan09:21 2022-05-20
Dongguan09:21 2022-05-20
Xi’an09:21 2022-05-20
Hangzhou09:21 2022-05-20China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date