China
Time Zones

Shanghai10:41 2023-12-05
Beijing10:41 2023-12-05
Shenzhen10:41 2023-12-05
Guangzhou10:41 2023-12-05
Chengdu10:41 2023-12-05
Tianjin10:41 2023-12-05
Wuhan10:41 2023-12-05
Dongguan10:41 2023-12-05
Xi’an10:41 2023-12-05
Hangzhou10:41 2023-12-05China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date