China
Time Zones

Shanghai15:25 2023-02-08
Beijing15:25 2023-02-08
Shenzhen15:25 2023-02-08
Guangzhou15:25 2023-02-08
Chengdu15:25 2023-02-08
Tianjin15:25 2023-02-08
Wuhan15:25 2023-02-08
Dongguan15:25 2023-02-08
Xi’an15:25 2023-02-08
Hangzhou15:25 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date