China
Time Zones

Shanghai01:34 2024-02-27
Beijing01:34 2024-02-27
Shenzhen01:34 2024-02-27
Guangzhou01:34 2024-02-27
Chengdu01:34 2024-02-27
Tianjin01:34 2024-02-27
Wuhan01:34 2024-02-27
Dongguan01:34 2024-02-27
Xi’an01:34 2024-02-27
Hangzhou01:34 2024-02-27China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date