China
Time Zones

Shanghai18:47 2022-05-26
Beijing18:47 2022-05-26
Shenzhen18:47 2022-05-26
Guangzhou18:47 2022-05-26
Chengdu18:47 2022-05-26
Tianjin18:47 2022-05-26
Wuhan18:47 2022-05-26
Dongguan18:47 2022-05-26
Xi’an18:47 2022-05-26
Hangzhou18:47 2022-05-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date