China
Time Zones

Shanghai22:33 2023-02-02
Beijing22:33 2023-02-02
Shenzhen22:33 2023-02-02
Guangzhou22:33 2023-02-02
Chengdu22:33 2023-02-02
Tianjin22:33 2023-02-02
Wuhan22:33 2023-02-02
Dongguan22:33 2023-02-02
Xi’an22:33 2023-02-02
Hangzhou22:33 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date