China
Time Zones

Shanghai16:35 2022-05-19
Beijing16:35 2022-05-19
Shenzhen16:35 2022-05-19
Guangzhou16:35 2022-05-19
Chengdu16:35 2022-05-19
Tianjin16:35 2022-05-19
Wuhan16:35 2022-05-19
Dongguan16:35 2022-05-19
Xi’an16:35 2022-05-19
Hangzhou16:35 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date