China
Time Zones

Shanghai23:16 2024-02-25
Beijing23:16 2024-02-25
Shenzhen23:16 2024-02-25
Guangzhou23:16 2024-02-25
Chengdu23:16 2024-02-25
Tianjin23:16 2024-02-25
Wuhan23:16 2024-02-25
Dongguan23:16 2024-02-25
Xi’an23:16 2024-02-25
Hangzhou23:16 2024-02-25China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date