China
Time Zones

Shanghai06:02 2022-05-18
Beijing06:02 2022-05-18
Shenzhen06:02 2022-05-18
Guangzhou06:02 2022-05-18
Chengdu06:02 2022-05-18
Tianjin06:02 2022-05-18
Wuhan06:02 2022-05-18
Dongguan06:02 2022-05-18
Xi’an06:02 2022-05-18
Hangzhou06:02 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date