China
Time Zones

Shanghai16:14 2023-02-08
Beijing16:14 2023-02-08
Shenzhen16:14 2023-02-08
Guangzhou16:14 2023-02-08
Chengdu16:14 2023-02-08
Tianjin16:14 2023-02-08
Wuhan16:14 2023-02-08
Dongguan16:14 2023-02-08
Xi’an16:14 2023-02-08
Hangzhou16:14 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date