China
Time Zones

Shanghai02:08 2023-12-12
Beijing02:08 2023-12-12
Shenzhen02:08 2023-12-12
Guangzhou02:08 2023-12-12
Chengdu02:08 2023-12-12
Tianjin02:08 2023-12-12
Wuhan02:08 2023-12-12
Dongguan02:08 2023-12-12
Xi’an02:08 2023-12-12
Hangzhou02:08 2023-12-12China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date