China
Time Zones

Shanghai03:53 2023-01-30
Beijing03:53 2023-01-30
Shenzhen03:53 2023-01-30
Guangzhou03:53 2023-01-30
Chengdu03:53 2023-01-30
Tianjin03:53 2023-01-30
Wuhan03:53 2023-01-30
Dongguan03:53 2023-01-30
Xi’an03:53 2023-01-30
Hangzhou03:53 2023-01-30China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date