China
Time Zones

Shanghai14:28 2023-02-08
Beijing14:28 2023-02-08
Shenzhen14:28 2023-02-08
Guangzhou14:28 2023-02-08
Chengdu14:28 2023-02-08
Tianjin14:28 2023-02-08
Wuhan14:28 2023-02-08
Dongguan14:28 2023-02-08
Xi’an14:28 2023-02-08
Hangzhou14:28 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date