China
Time Zones

Shanghai20:15 2024-04-15
Beijing20:15 2024-04-15
Shenzhen20:15 2024-04-15
Guangzhou20:15 2024-04-15
Chengdu20:15 2024-04-15
Tianjin20:15 2024-04-15
Wuhan20:15 2024-04-15
Dongguan20:15 2024-04-15
Xi’an20:15 2024-04-15
Hangzhou20:15 2024-04-15China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date