China
Time Zones

Shanghai16:03 2022-05-19
Beijing16:03 2022-05-19
Shenzhen16:03 2022-05-19
Guangzhou16:03 2022-05-19
Chengdu16:03 2022-05-19
Tianjin16:03 2022-05-19
Wuhan16:03 2022-05-19
Dongguan16:03 2022-05-19
Xi’an16:03 2022-05-19
Hangzhou16:03 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date