China
Time Zones

Shanghai03:18 2024-06-26
Beijing03:18 2024-06-26
Shenzhen03:18 2024-06-26
Guangzhou03:18 2024-06-26
Chengdu03:18 2024-06-26
Tianjin03:18 2024-06-26
Wuhan03:18 2024-06-26
Dongguan03:18 2024-06-26
Xi’an03:18 2024-06-26
Hangzhou03:18 2024-06-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date