China
Time Zones

Shanghai15:47 2023-02-08
Beijing15:47 2023-02-08
Shenzhen15:47 2023-02-08
Guangzhou15:47 2023-02-08
Chengdu15:47 2023-02-08
Tianjin15:47 2023-02-08
Wuhan15:47 2023-02-08
Dongguan15:47 2023-02-08
Xi’an15:47 2023-02-08
Hangzhou15:47 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date