China
Time Zones

Shanghai02:33 2024-02-27
Beijing02:33 2024-02-27
Shenzhen02:33 2024-02-27
Guangzhou02:33 2024-02-27
Chengdu02:33 2024-02-27
Tianjin02:33 2024-02-27
Wuhan02:33 2024-02-27
Dongguan02:33 2024-02-27
Xi’an02:33 2024-02-27
Hangzhou02:33 2024-02-27China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date