China
Time Zones

Shanghai17:30 2022-05-19
Beijing17:30 2022-05-19
Shenzhen17:30 2022-05-19
Guangzhou17:30 2022-05-19
Chengdu17:30 2022-05-19
Tianjin17:30 2022-05-19
Wuhan17:30 2022-05-19
Dongguan17:30 2022-05-19
Xi’an17:30 2022-05-19
Hangzhou17:30 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date