Ethiopia pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +251

Lokalidad Area Code
 Addis Ababa 1
 South East Region 2
 North East Region 3
 North Region 4
 East Region 5
 Southern Region 6
 Western Region 7
 North West Region 8
 Mobile Phones 9

Ethiopia internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod