Timog Amerika internasyonal na pagtawag

Argentina 54
mga isla ng Falkland 500
Bolivia 591
Paraguay 595
Brazil 55
Peru 51
Chile 56
South Georgia The South Sandwich Islands
Colombia 57
Suriname 597
Ecuador 593
Uruguay 598
French Guiana 594
Venezuela 58
Guyana 592Timog Amerika internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod