Timog Amerika internasyonal na pagtawag

Argentina +54
mga isla ng Falkland +500
Bolivia +591
Paraguay +595
Brazil +55
Peru +51
Chile +56
South Georgia The South Sandwich Islands
Colombia +57
Suriname +597
Ecuador +593
Uruguay +598
French Guiana +594
Venezuela +58
Guyana +592

Timog Amerika internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod