Timog Amerika internasyonal na pagtawag

Argentina
mga isla ng Falkland
Bolivia
Paraguay
Brazil
Peru
Chile
South Georgia The South Sandwich Islands
Colombia
Suriname
Ecuador
Uruguay
French Guiana
Venezuela
Guyana

Rio de Janeiro, Ladeira Ary Barroso 8, Leme
El Misti Hostel Leme
El

Bogota, Carrera 33N # 25F-18
NH Bogotá Urban 26 Royal
NH


Timog Amerika internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod