Singapore pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +65

City Codes hindi kinakailangan.
 Singapore underwent isang plano sa pagnunumero ng pagbabago sa 2002. Previous numero 7-digit ay may prefix sa pamamagitan ng isang "6" upang bumuo ng isang 8-digit na numero.
 Singtel GSM-900/1800
 MobileOne GSM-900/1800
 MobileOne CDMA-1900
 StarHub GSM-1800

Singapore internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod