Bermuda pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

Kowd ng telepono
  Area Code 441
 I-dial +1 + 441 + Local Numero
Bermuda internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod