Haiti pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +509

Lungsod Mga code hindi kinakailangan. Ang lahat ng mga puntos 6 na numero
 Comtel 420
 Haitel 510
 Iris 851
 Rectel 330


Haiti internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod