Mauritania pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +222

No City Codesrequired. Inayos ang linya mga numero ng telepono magsimula sa 5 sinusundan ng anim na numero.
 numero ng mobile phone magsimula sa 6 na sinusundan ng anim na numero.
 City Codes
 Telephone katanungan 12
 Speaking clock 16
 Police 17
 Fire brigada 18

Mauritania internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod