সলোমান দ্বীপপুঞ্জ повикващи номера

Код на държавата 677

Градски кодове не се изискват.
সলোমান দ্বীপপুঞ্জ повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове