ইরিত্রিয়া повикващи номера

Код на държавата +291

Градски кодове
 Всички местоположения 1 плюс шестцифрено число
ইরিত্রিয়া повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове