China
Time Zones

Shanghai15:07 2023-02-08
Beijing15:07 2023-02-08
Shenzhen15:07 2023-02-08
Guangzhou15:07 2023-02-08
Chengdu15:07 2023-02-08
Tianjin15:07 2023-02-08
Wuhan15:07 2023-02-08
Dongguan15:07 2023-02-08
Xi’an15:07 2023-02-08
Hangzhou15:07 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date