China
Time Zones

Shanghai21:07 2022-05-19
Beijing21:07 2022-05-19
Shenzhen21:07 2022-05-19
Guangzhou21:07 2022-05-19
Chengdu21:07 2022-05-19
Tianjin21:07 2022-05-19
Wuhan21:07 2022-05-19
Dongguan21:07 2022-05-19
Xi’an21:07 2022-05-19
Hangzhou21:07 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date