China
Time Zones

Shanghai16:15 2023-02-08
Beijing16:15 2023-02-08
Shenzhen16:15 2023-02-08
Guangzhou16:15 2023-02-08
Chengdu16:15 2023-02-08
Tianjin16:15 2023-02-08
Wuhan16:15 2023-02-08
Dongguan16:15 2023-02-08
Xi’an16:15 2023-02-08
Hangzhou16:15 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date