China
Time Zones

Shanghai15:06 2023-02-08
Beijing15:06 2023-02-08
Shenzhen15:06 2023-02-08
Guangzhou15:06 2023-02-08
Chengdu15:06 2023-02-08
Tianjin15:06 2023-02-08
Wuhan15:06 2023-02-08
Dongguan15:06 2023-02-08
Xi’an15:06 2023-02-08
Hangzhou15:06 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date