China
Time Zones

Shanghai16:06 2022-05-24
Beijing16:06 2022-05-24
Shenzhen16:06 2022-05-24
Guangzhou16:06 2022-05-24
Chengdu16:06 2022-05-24
Tianjin16:06 2022-05-24
Wuhan16:06 2022-05-24
Dongguan16:06 2022-05-24
Xi’an16:06 2022-05-24
Hangzhou16:06 2022-05-24China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date