China
Time Zones

Shanghai17:03 2022-05-19
Beijing17:03 2022-05-19
Shenzhen17:03 2022-05-19
Guangzhou17:03 2022-05-19
Chengdu17:03 2022-05-19
Tianjin17:03 2022-05-19
Wuhan17:03 2022-05-19
Dongguan17:03 2022-05-19
Xi’an17:03 2022-05-19
Hangzhou17:03 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date