China
Time Zones

Shanghai10:09 2023-12-02
Beijing10:09 2023-12-02
Shenzhen10:09 2023-12-02
Guangzhou10:09 2023-12-02
Chengdu10:09 2023-12-02
Tianjin10:09 2023-12-02
Wuhan10:09 2023-12-02
Dongguan10:09 2023-12-02
Xi’an10:09 2023-12-02
Hangzhou10:09 2023-12-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date