China
Time Zones

Shanghai22:28 2024-04-12
Beijing22:28 2024-04-12
Shenzhen22:28 2024-04-12
Guangzhou22:28 2024-04-12
Chengdu22:28 2024-04-12
Tianjin22:28 2024-04-12
Wuhan22:28 2024-04-12
Dongguan22:28 2024-04-12
Xi’an22:28 2024-04-12
Hangzhou22:28 2024-04-12China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date