Južná Amerika čísla hovorov

Argentína 54
Južná Gruzínsko Južné Sandwichove ostrovy
Bolívia 591
Kolumbia 57
Brazília 55
Paraguaj 595
Čile 56
Peru 51
Ekvádor 593
Surinam 597
Falklandské ostrovy 500
Uruguaj 598
Francúzska Guiana 594
Venezuela 58
Guyana 592
Južná Amerika čísla hovorov, medzinárodné volacie kódy, telefónne hovory, vytáčanie, oblastný kód, telefónna voľba, medzinárodné číselné kódy, kódy krajiny volania, kód krajiny, mestské kódy