Argentína čísla hovorov

Kód krajiny +54

Mesto Buenos Aires a predmestia 11 + 4 + miestne číslo
 Buenos Aires mesto a predmestia (mobilné telefóny) 11 + 15 + 4 + miestne číslo
 Southern Argentína: Provincia vrátane a južne od San Juan San Luis
 La Pampa a Buenos Aires 2 + Area Code + 4 + miestne číslo
 Northern Argentína: Provincia vrátane a na sever od La Rioja Cordoba
 Santa Fe a Entre Ríos 3 + Area Code + 4 + miestne číslo
Argentína čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy