Honduras čísla hovorov

Kód krajiny +504

Mesto kódov nie je nutné.
 POZNÁMKA: Telefónne čísla v Hondurase boli prevedené zo šiestich na sedem číslic.
Honduras čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy