Falklandské ostrovy čísla hovorov

Kód krajiny +500

Mesto kódov nie je nutné. Všetky body 5 číslic.
 Poznámka: Vojenské rozšírenia (4 číslice) je potrebné prefix o 7 (príklad: 7XXXX)
Falklandské ostrovy čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy