Portugalsko čísla hovorov

Kód krajiny +351

(Vrátane Azory a Madeira ostrovy)
 Mesto kódov nie je nutné. Všetky body deväť číslic.
 Poznámka: Efektívna decembra 1999 Portugalsko zmenila svoj režim vytáčania začleniť predchádzajúce mestské kódy do miestnych telefónnych čísiel.
 Navyše k predchádzajúcim kódy miest boli pridané nasledujúce číslice na začiatku každého čísla pre rôzne typy služieb.
 mesto Codes
 Pevné telefóny a faxy 2
 Toll-free 8
 Pridaná hodnota / Internet 6
 mobilné predpony
 Pevné telefóny a faxy 93
 TMN 86
 Telecel 91
Portugalsko čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy