Poľsko čísla hovorov

Kód krajiny +48

mesto Codes
 Bialystok 85
 Bydgoszcz 52
 Bytom 32
 Krakove (Krakov) 12
 Gdansk 58
 Gdynia 58
 Gliwice 32
 Katovice 32
 Lodz 42
 Lublin 81
 Olsztyn 89
 Poznan 61
 Radom 48
 Szczecin (Stettin) 91
 Sopot 58
 Sosnowiec 32
 Toruň 56
 Varšava 22.
 Vroclav 71
 Zabrze 32
 mobilné Codes
 Centertel NMT450i analóg 90
 Era GSM 900/1800 602 ... 604 ... 606 ... 608 ... 600 ... 692
 Idea GSM 900/1800 501 ... 502 ... 503 ... 504 ... 505
 Plus GSM (Polkomtel) GSM 900/1800 601 ... 603 ... 605 ... 607 ... 609 ... 691
Poľsko čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy