macedónsko čísla hovorov

Kód krajiny +389

Berovo 33
 Bitola 47
 Debar 46
 Delchevo 33
 Demir Hisar 47
 Dojran 34
 Gevgelija 34
 Gostivar 42
 Kavadarci 43
 Kichevo 45
 Kocani 33
 Kratovo 31
 Kriva Palanka 31
 Krushevo 48
 Kumanovo 31
 Makedonski Brod 48
 Negotino 43
 Ohrid 46
 Pehchevo 33
 Prilep 48
 Probistip 32
 Radovish 32
 Resen 47
 Shtip 32
 Skopje 2
 Struga 46
 Strumica 34
 Sveti Nikole 32
 Tetovo 44
 Valandovo 34
 Veles 43
 Vinica 33
 Mobilné / Špeciálne služby
 Cosmofon (GSM 900) 75 ... 76
 T-Mobile (GSM 900) 70 ... 71
macedónsko čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy