Panenské ostrovy volajúce kódy

Country Code +340

Dial 1 + 340 + Local Number
Panenské ostrovy Vyzváňacie kódy, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy