νησιά Κουκ αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +682

κώδικες πόλη δεν απαιτείται | Κινητό αριθμοί αρχίζουν με 55 ακολουθούμενο από τρία ψηφία


νησιά Κουκ Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων