Ταϊβάν αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +886

Changhua 4
 Τσιγιάι County 5
 Chunan 37
 Chunghsing-Hsintsun 49
 Chungli 3
 Fengyuan 4
 Hsiaying 6
 Χουαλιέν 38
 Kaohsiung 7
 Keelung 2
 Lotung 39
 Πινγκτούνγκ 8
 Taichung 4
 Ταϊνάν 6
 Ταϊπέι 2
 Ταϊτούνγκ 89
 Taoyuan 3


Ταϊβάν κωδικοί κλήσης, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων