Καμερούν αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +237

Κώδικες τηλέφωνο αριθμοί τηλεφώνου στο Καμερούν ήταν πρόσφατα μεταπήδησε από ένα εξαψήφιο σε επτά ψηφία Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή οι προηγούμενοι αριθμοί στους νέους αριθμούς
 Χειριστής υπάρχοντα αριθμό ψηφίων που θα προστεθεί Νέα αριθμό
 Camtel (σταθερή τηλεφωνία) 2 ΧΧΧΧΧ 2 2 2Χ ΧΧΧΧ
  30 ΧΧΧΧ 2 30 ΧΧΧΧ
  31 ΧΧΧΧ 2 31 ΧΧΧΧ
  32 ΧΧΧΧ 3 32 ΧΧΧΧ
  33 ΧΧΧΧ 3 33 ΧΧΧΧ
  34 ΧΧΧΧ 3 34 ΧΧΧΧ
  35 ΧΧΧΧ 3 35 ΧΧΧΧ
  36 ΧΧΧΧ 3 36 ΧΧΧΧ
  37 ΧΧΧΧ 337 ΧΧΧΧ
  38 ΧΧΧΧ 338 ΧΧΧΧ
  39 ΧΧΧΧ 339 ΧΧΧΧ
  4 ΧΧΧΧΧ 3 4 ΧΧΧΧΧ
 ΜΤΝ-Καμερούν (GSM 900 κινητό) 6 XXXXX 7 XXXXX 7 7 7 6 XXXXX 7 7 XXXXX
 SCM (Mobilis) (GSM 900 κινητό) 8 XXXXX 9 XXXXX 9 9 9 8 XXXXX 9 9 XXXXX

Καμερούν Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων