Αίγυπτος αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +20

Κωδικοί Πόλη
 Αλεξάνδρεια 3
 Ασουάν 97
 Ασιούτ 88
 Benha 13
 Κάιρο 2
 Damanhour 45
 El Mahallah (El Kubra) 40
 El Mansoura 50
 Χουργκάντα 65
 Λούξορ 95
 Port Said 66
 Shebin El Korn 48
 Σοχάγκ 93
 Τάντα 40
 κινητό Κώδικες
  Κάντε κλικ στο GSM (GSM 900) 010 + επτά ψηφία
  MobiNil (GSM 900) 012 + επτά ψηφία
  Άλλες Αριθμοί
  έρευνες Εγχώριο τηλεφωνικό κατάλογο 140
  Διεθνείς έρευνες τηλέφωνο Directory 120

Αίγυπτος Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων