νησιά Καϊμάν αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +1

Κωδικοί τηλέφωνο
  Περιοχή Κωδικός 345
  Μέρος της Βόρειας Αμερικής Σχέδιο Αριθμοδότησης Κωδικός χώρας +1
  Dial +1 + 345 + Τοπική Αριθμός


νησιά Καϊμάν κωδικοί κλήσης, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων