Iraq pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +964

City Codes
 Baghdad 1
 Basra 40
 Kerbela 32
 Kirkuk 50
 Mousil 60
 Najaf 33
Iraq internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod