Barbados pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

Kowd ng telepono
  Area Code 246
  Bahagi ng North American pagnunumero Plan Code ng Bansa +1
  I-dial +1 + 246 + Local Numero

Barbados internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod