Guam pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

(North American pagnunumero Plan)
 Area Code 671
 I-dial +1 + 671 + Local Numero
 City Codes hindi kinakailangan. Ang lahat ng mga puntos 7 mga digit

Guam internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod