Honduras pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +504

Lungsod Mga code hindi kinakailangan.
 TANDAAN: numero ng telepono sa Honduras ay nai-convert 6-7 digit.
Honduras internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod