Samoa pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +784

City Codes hindi kinakailangan. Ang lahat ng mga punto 5 o 6 na numero para sa nakapirming linya
 Mobile Operator: Telecom Samoa (GSM 900) 7 mga digit para sa mga mobile phone.

Samoa internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod