Aruba pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +297

Lungsod Mga code hindi kinakailangan. Lahat tumuturo pitong digit.
 Cellphone
  New Millenium Telecom Services (GSM 900/1800) 73 + 5 digit
  74 + 5 digit

Aruba internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod