মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র повикващи номера

Код на държавата +236

Градски кодове не се изискват. Всички точки 6 цифри
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове