China
Time Zones

Shanghai15:48 2023-02-08
Beijing15:48 2023-02-08
Shenzhen15:48 2023-02-08
Guangzhou15:48 2023-02-08
Chengdu15:48 2023-02-08
Tianjin15:48 2023-02-08
Wuhan15:48 2023-02-08
Dongguan15:48 2023-02-08
Xi’an15:48 2023-02-08
Hangzhou15:48 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date