குக் தீவுகள்
ஹோட்டல் தேடல்

Aitutaki, Arutanga
The Reef Motel Aitutaki
The

Rarotonga, Ara Tapu (Main Road)
Te Vakaroa Villas
Te

Rarotonga, Muri Village (4 minutes away)
Tropical Sands
Tropical

Rarotonga, Main Road
Paradise Inn
Paradise

Rarotonga, Arorangi
The Reef Motel
The

Rarotonga, Muri Beach
Manea Beach Villas
Manea

Rarotonga, Aroa Beach & Marine Reserve
Sanctuary Rarotonga-on the beach
Sanctuary

Rarotonga, Matavera
Ikurangi Eco Retreat
Ikurangi

Rarotonga, Muri Beach
Nautilus Resort
Nautilus

Rarotonga, PO Box 121
The Edgewater Resort and Spa
The

Rarotonga, Ara Tapu
Club Raro Resort
Club

Rarotonga, Rarotonga Ring-Road, Arorangi
Crown Beach Resort & Spa
Crown